Typy osobowości – osobowość GABA

GABA (kwas gamma-aminomasłowy) to główny neuroprzekaźnik hamujący. Jego stężenie w mózgu jest nawet tysiąckrotnie większe niż innych podstawowych neuroprzekaźników. Pod względem chemicznym należy do aminokwasów. Wytwarzany jest w organizmie w reakcji dekarboskylacji innego aminokwasu – kwasu glutaminowego. Po uwolnieniu do synapsy, GABA łączy się ze swoistymi receptorami, których pobudzenie powoduje otwarcie kanałów jonowych i napływ anionów chlorkowych do wnętrza neuronu. Sprawia to, że nie przekazuje on zbędnych impulsów, które mogłyby wywołać nadmierne pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego. Niektóre leki uspokajające i nasenne zwiększają czułość receptorów GABA-ergicznych. Przyłączając się do nich w miejscu zwanym receptorem benzodiazepinowym, sprawiają, że cząsteczki GABA dłużej i silniej oddziałują na neurony. Przykładami takich leków są Valium, Weronal czy Xanax.

Natura GABA (opiekunowie)

Osoby, w których układzie nerwowym dominuje neuroprzekaźnik GABA, są przede wszystkim stabilne emocjonalnie. Ich największą zaletą jest umiejętność zachowania spokoju, gdy inni tracą głowę. Ma to związek z wyciszającym wpływem tej substancji na układ nerwowy. Gabowcy są też punktualni, słowni i zorganizowani. To czyni z nich osoby idealne dopasowane do stanowisk wymagających skupienia i działania pod presją. Zrównoważona natura GABA sprawdza się więc u kontrolerów lotów czy pielęgniarek Co ciekawe, w zachowaniu spokoju pomagają im też emitowane przez mózg, a pobudzane przez GABA fale theta. Ich zakres to od 4 do 7 Hz i występują najczęściej w stanie medytacji, transu czy hipnozy. Zachowanie świadomości przy tej częstotliwości pozwala na hamowanie bólu, a nawet krwawienia, przy czym tok myśli może być niespójny i nielogiczny, jak w czasie śnienia.

Osoby o typie osobowości GABA dobrze czują się wśród ludzi i lubią sprawiać im przyjemność. Jeśli dodamy do tego ich przywiązanie do tradycji i umiejętność czerpania radości z działań wspólnotowych, zrozumiemy jak mocnym spoiwem społecznym potrafią być. Dominacja tego neuroprzekaźnika wpływa też na potrzebę opiekowania się innymi i czerpania przyjemności z pracy zespołowej czy samego współistnienia z ludźmi. Według szacunków występuje ona u około 50% naszej populacji. Do wybitnych jednostek, którym przypisać możemy właśnie ten typ osobowości, możemy zaliczyć Matkę Teresę z Kalkuty. Są to bowiem często osoby religijne, skupione na innych i chętne do niesienia pomocy w trudnych sytuacjach. Do zrównoważonej natury GABA pasują też te przypisywane Matce Teresie wypowiedzi:

„Nie martw się tak bardzo problemami, jakimi żyje świat, ale po prostu odpowiadaj na potrzeby konkretnych ludzi.”

„Największą chorobą jest dzisiaj czuć się niechcianym, niekochanym, wyrzuconym poza nawias społeczeństwa”

Jak można się domyślać, nadprodukcja tego neurotransmitera skutkuję postawą nadopiekuńczą. Niesie zagrożenie pomagania innym własnym kosztem lub brania na siebie problemów całego świata. Z drugiej strony osoby o nadmiernie podwyższonym poziomie GABA często stają się bierne, bezrefleksyjnie podporządkowane autorytetom lub kompulsywnie poszukujące aprobaty innych ludzi.

Co się dzieje, gdy poziom GABA spada? Objawami niedoboru są nasilony stres oraz rozchwiane, emocjonalne zachowania destruktywne i teatralne zabieganie o uwagę innych. Niski poziom GABA z całą pewnością można zaobserwować przy nerwicach, stanach lękowych czy zaburzeniach osobowości typu borderline. W skrajnych niedoborach występuje też utrata tak zwanej pamięci słownej, czyli nieumiejętność zrozumienia słyszanych słów i sensu wypowiadanych zdań.

Znacząco podnieść poziom omawianego neuroprzekaźnika może nie tylko odpowiednio dobrana suplementacja, ale też wspomniane wcześniej medytacja czy joga. Badacze z Massachusetts udowodnili, że dzięki ćwiczeniu jogi poziom kwasu gamma-aminomasłowego w mózgu wzrasta. Porównywali oni poziom GABA bezpośrednio po treningu u osób spacerujących i ćwiczących jogę. Wyniki eksperymentu pokazały, że u tych ostatnich GABA wzrósł o 27%. Osoby te wykazywały również mniejszy niepokój i deklarowały lepszy nastrój.

Michalina Janyszek (współpraca)

PODOBNE WPISY


Skomentuj

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.