Prekurosy neuroprzekazników definicja

Co to są prekursory neuroprzekaźników?

Prekursory neuroprzekaźników to związki organiczne, z których powstają neurotransmitery takie jak np.: serotonina, dopamina, adrenalina, GABA czy acetylocholina. Są to głównie aminokwasy, ich pochodne, jak również koenzymy i cholina.

Biochemicznym prekursorem serotoniny (hormonu szczęścia) jest aminokwas L-tryptofan. Jego poziom w osoczu krwi jest zależny od równowagi między jego spożyciem, czyli zawartością w diecie i jego zmniejszaniem się w osoczu (co wynika z syntezy białek). W organizmie powstaje z niego 5-hydroksytryptofan, a dalej serotonina (5- hydroksytryptamina), która z kolei może zostać przekształcona w szyszynce do melatoniny (hormonu snu).

Prekursorem adrenaliny i noradrenaliny, jak również dopaminy jest tyrozyna. To aminokwas endogenny będący pochodną egzogennej fenyloalaniny (różni się od niej obecnością jednej grupy hydroksylowej). Organizm jest w stanie syntetyzować ów prekursor pod warunkiem dostatecznego zaopatrzenia w fenyloalaninę.

Prekursorem neuromodulatora pobudzającego – dopaminy – jest aminokwas lewodopa. Może on powstawać pośrednio z fenyloalaniny lub bezpośrednio z tyrozyny. Zarówno wyżej wymienione aminokwasy, jak i samą dopaminę można znaleźć w żywności, jednakże neuroprzekaźnik ten nie jest zdolny do przekroczenia bariery krew-mózg. W związku z tym istnieje konieczność jego syntezy z prekursorów w mózgu.

Neuroprzekaźnik hamujący – kwas γ-aminomasłowy – powstaje w wyniku dekarboksylacji endogennego kwasu glutaminowego przy czym w reakcji wytwarzania GABA niezbędna jest witamina B6. Natomiast prekursorem neuromodulatora pobudzającego – acetylocholiny są: acetylokoenzym A (tzw. aktywny octan) oraz cholina. Łączenie jego składowych jest możliwe dzięki enzymowi – transferazie acetylocholinowej. Reakcja zachodzi w cytoplazmie zakończenia nerwowego.


Dodatkowe informacje o prekursorach neuroprzekaźników znajdziesz na stronie NeuroExpert – encyklopedia neurofizjologii online:

Kliknij tu i dowiedz się więcejNeuroExpert - encyklopedia neurofizjologii online


Skomentuj

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.