Co to jest mózgowie?

Mózgowie to najbardziej złożony narząd w organizmie człowieka, należący do ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Składa się on z mózgu, czyli kresomózgowia dzielącego się na płaty (czołowy, ciemieniowy, potyliczny, skroniowy), międzymózgowia, ale także z pnia mózgu, który obejmuje takie elementy strukturalne, jak most mózgu, śródmózgowie oraz rdzeń przedłużony. Ostatnim obszarem zaliczanym do mózgowia jest tyłomózgowie, zawierające móżdżek. Mózg jest największą i najlepiej widoczną częścią mózgowia. Kontroluje on większość czynności, zarówno fizycznych jak i umysłowych. Znajdują się tu między innymi ośrodki wzroku, ruchu czy mowy, ale także struktury odpowiedzialne za orientację przestrzenną, pamięć czy emocje. Mózgowie człowieka waży od 1100 do 1700 g i zawiera przeciętnie około 100 mld neuronów.

Każda z części mózgowia kontroluje odrębne obszary funkcjonowania organizmu. Pień mózgu warunkuje czynności życiowe, takie jak oddychanie, praca serca, termoregulacja czy metabolizm. Znajdują się w nim również ośrodki nerwowe odpowiedzialne za czynności odruchowe, np. mruganie, żucie, połykanie, wymioty, kaszel czy mruganie. Śródmózgowie z kolei jest pierwotnym ośrodkiem wzroku. Móżdżek natomiast stanowi centrum kontroli ruchów organizmu. Jego działanie umożliwia zachowanie koordynacji ruchowej oraz równowagi. Odpowiada on też za naukę zachowań motorycznych, takich jak jazda na rowerze. Mechaniczną ochronę dla mózgowia i rdzenia kręgowego stanowią trzy opony mózgowe, będące warstwami tkanki łącznej.


Dodatkowe informacje o mózgowiu znajdziesz na stronie NeuroExpert – encyklopedia neurofizjologii online:

Kliknij tu i dowiedz się więcejNeuroExpert - encyklopedia neurofizjologii online


Skomentuj

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.