Co to jest móżdżek?

Móżdżek to struktura dolnej części mózgowia, która stanowi ok. 10% jego masy. Zbudowany jest z dwóch półkul przedzielonych tzw. robakiem, odpowiadającym za kontrolę równowagi oraz koordynację ruchową. Każda z półkul móżdżku otrzymuje i wysyła impulsy do tożsamej połowy ciała. Połączenie tej struktury z pniem mózgu odbywa się za pomocą parzystych konarów: dolnego (z rdzeniem przedłużonym), środkowego (z mostem mózgu) oraz górnego (ze śródmózgowiem). Powierzchnia móżdżku jest silnie pofałdowana i tworzy poprzedzielane szczelinami zakręty ułożone w poprzek. Wyróżnia się trzy główne płaty móżdżku: przedni, tylny i grudkowato-kłaczkowy. Korę tej struktury mózgu tworzy warstwowa istota szara. Pod nią znajduje się istota biała, zwana też ciałem rdzennym, tworząca połączenia spoidłowe (między identycznymi ośrodkami w prawej i lewej półkuli) i kojarzeniowe (łączące korę z jądrami oraz jądra między sobą). Wewnątrz istoty białej znajdują się również skupiska istoty szarej, w postaci parzystych jąder móżdżku (zębatego, czopowatego, kulkowatego i jądra wierzchu).

Jądro zębate staje się aktywne przed wykonaniem dowolnego, planowanego ruchu (zależnego od naszej woli), a część jego neuronów uaktywnia się wcześniej niż kora ruchowa. Bierze ono także udział w planowaniu ruchów, których wykonywanie jest doskonalone poprzez wielokrotne ich powtarzanie. Strefy przyrobakowe natomiast wpływają na działanie neuronów ruchowych znajdujących się w obwodowym układzie nerwowym. Integrują one impulsy wysyłane przez korę ruchową z informacjami o bieżącej pozycji danej części ciała, a na tej podstawie korygują wykonywane przez nią ruchy. Płat grudkowato – kłaczkowy odpowiada zaś za utrzymywanie równowagi, zaś sam kłaczek koordynuje ruchy gałek ocznych.

Uszkodzenie móżdżku niesie za sobą poważne konsekwencje zdrowotne. Może spowodować: bezpowrotną utratę wcześniej wyuczonych ruchów, tzw. zespół półkulowy (objawiający się zaburzeniami dotyczącymi odruchów, napięcia mięśni oraz koordynacji ruchów dowolnych), zaburzenia koordynacji ruchów kończyn dolnych, utratę równowagi, jak również zawroty głowy.

 


Dodatkowe informacje o móżdżku znajdziesz na stronie NeuroExpert – encyklopedia neurofizjologii online:

Kliknij tu i dowiedz się więcejNeuroExpert - encyklopedia neurofizjologii online


Skomentuj

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.