Co to jest kora kojarzeniowa?

Kora kojarzeniowa u człowieka stanowi aż 80% całkowitej powierzchni kory mózgu. Zachodzą w niej procesy zwane wyższymi czynnościami mózgowymi: wnioskowanie, przewidywanie, pamięć, kojarzenie, rozwaga, wytwarzanie i rozumienie mowy, orientacja przestrzenna. Uszkodzenia poszczególnych części kory skutkują poważnymi deficytami np. odczuwania bodźców. Kora kojarzeniowa znajduje się w obrębie płatów: potylicznego, ciemieniowego, skroniowego i czołowego.

Płat potyliczny przetwarza informacje zarówno wzrokowo-przestrzenne, jak i dotyczące konkretnych obiektów. Wykazuje on wysoką aktywność podczas wykonywania zadań wymagających wyobraźni lub przywoływania ze wspomnień obiektów widzianych wcześniej, których przypomnienie sobie jest niezbędne do wykonania bieżącego zadania.

Płat ciemieniowy przetwarza informacje wzrokowe, pod kątem orientacji widzianych obiektów w przestrzeni. Zawiera on tzw. bruzdę ciemieniową, której neurony ustalają położenie obserwowanego obiektu w przestrzeni, w odniesieniu do poszczególnych części ciała, a także pozwalają na zapamiętywanie informacji przestrzennych.

W płacie skroniowym natomiast (a dokładniej w jego brzusznej części), odbywa się interpretacja informacji wzrokowych, w tym rozróżnianie różnych obiektów i przyporządkowywanie ich do różnych kategorii np. osoby, rośliny, zwierzęta, narzędzia. W obrębie zakrętu wrzecionowatego tego płatu znajdują się także neurony odróżniające ludzkie twarze od obiektów nie będących twarzami.

Płat czołowy jest największą częścią kory mózgowej człowieka. Jego część zwana korą oczodołową odbiera informacje na temat bodźców węchowych, smakowych, wzrokowych, słuchowych i dotykowych z innych obszarów kory. Bierze ona udział w funkcjonowaniu układu nagrody poprzez analizowanie, które bodźce są nagradzające, a które nie. Również i w tej części mózgu znajdują się neurony reagujące na obraz i ekspresję twarzy.

 


Dodatkowe informacje o korze kojarzeniowej znajdziesz na stronie NeuroExpert – encyklopedia neurofizjologii online:

Kliknij tu i dowiedz się więcejNeuroExpert - encyklopedia neurofizjologii online


Skomentuj

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.