Funkcje acetylocholiny

Acetylocholina (Ach) to jeden z głównych neuroprzekaźników pobudzających pracę mózgu. Gdy jej poziom jest wysoki, jesteśmy kreatywni, sprawnie kojarzymy fakty, łatwo przychodzi nam komunikacja, mamy dobry kontakt z własną emocjonalnością i rozwiniętą empatię, a także sprawnie posługujemy się naszą intuicją.

Więcej

Funkcje dopaminy

Dopamina jest jednym z głównych neuroprzekaźników pobudzających. Pod względem strukturalnym dopamina to organiczny związek chemiczny należący do amin biogennych, a konkretniej do grupy amin katecholowych. W organizmie odpowiada za właściwą pracę mięśni i koordynację ruchową. Jej rolą jest także kontrolowanie […]

Więcej

Budowa i funkcje synapsy

Synapsa to miejsce połączenia komórek nerwowych, a dokładniej – jest to struktura, dzięki której każda część układu nerwowego jest w ciągłym kontakcie ze sobą. Służy do przewodzenia informacji z neuronu do neuronu, jak również pomiędzy neuronem a komórką mięśniową bądź […]

Więcej

Budowa i funkcje aksonu

Akson to jeden z trzech elementów budujących komórkę nerwową. Odpowiada on za przekazywanie informacji w kierunku od ciała neuronu do innych komórek (układu nerwowego bądź do innego narządu, takiego jak gruczoł czy mięsień), przez co nazywany jest biegunem wykonawczym neuronu.

Więcej

Budowa i funkcje neuronu

Neuron (komórka nerwowa) to podstawowa jednostka budulcowa i funkcjonalna układu nerwowego. Wykazuje zdolność do odbierania, przetwarzania oraz wysyłania impulsów elektrycznych. Układ nerwowy człowieka składa się z ok. 150 miliardów neuronów. Tworzą one ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy. Można je podzielić […]

Więcej