Co to jest immunomodulator?

Immunomodulatory to substancje naturalne lub syntetyczne, które regulują i normalizują funkcjonowanie układu odpornościowego. Immunomodulatory są wykorzystywane do leczenia wielu chorób. Zasada ich działania opiera się na zdolności do stymulowania lub hamowania naturalnych mechanizmów obronnych organizmu (np. wytwarzanie białek-cytokin). W związku […]

Więcej

Co to jest oś HPA?

Oś podwzgórze-przysadka-nadnercza (HPA – hypothalamic-pituitary-adrenal axis) to układ hormonalny trzech składowych: podwzgórza, przysadki i nadnercza, opisywanych jako funkcjonalna całość. Odgrywa istotną rolę w procesach adaptacyjnych organizmu do warunków stresowych.

Więcej

Co to jest kortyzol?

Kortyzol (hydrokortyzon) to hormon steroidowy, produkowany przez korę nadnerczy. Potocznie nazywany jest hormonem stresu, ponieważ podnosi stężenie glukozy we krwi w reakcji na stres. Pełni on wiele ważnych funkcji w organizmie. Modyfikuje on m.in. metabolizm cukrów, białek i tłuszczów, pracę […]

Więcej

Co to jest LTP?

Długotrwałe wzmocnienie synaptyczne (LTP, z ang. Long-term potentiation) to mechanizm uczenia się powodujący zwiększenie intensywności przewodzenia synaptycznego. Proces ten został odkryty w hipokampie, czyli części mózgu odpowiedzialnej za pamięć długotrwałą.

Więcej

Co to jest błona komórki nerwowej?

Błona komórkowa jest elementem strukturalnym otaczającym każdą komórkę nerwową. Główną jej funkcją jest oddzielenie środowiska zewnętrznego od wewnętrznego komórki. Umożliwiają to takie cechy błony jak selektywność i półprzepuszczalność.

Więcej

Co to jest białko G?

Białka G charakteryzują się zdolnością do wiązania kwasu guanozynotrifosforowego (GTP). Proteiny te są sprzężone z odpowiednimi receptorami metabotropowymi i zbudowane z trzech połączonych ze sobą podjednostek: α, β, γ.

Więcej

Co to jest nadwzgórze?

Nadwzgórze jest grzbietową częścią międzymózgowia. Jego główne elementy strukturalne to trójkąty uzdeczek oraz szyszynka. Nadwzgórze składa się jednak z wielu innych struktur: z nieparzystej części środkowej, w której skład wchodzą szyszynka, spoidło uzdeczek, spoidło tylne, jak również z grzbietowej części […]

Więcej

Co to jest międzymózgowie?

Międzymózgowie to bardzo skomplikowana strukturalnie część mózgu, która spełnia wiele funkcji. Znajduje się ono w centralnej części mózgowia, pomiędzy półkulami mózgu, a dokładniej pomiędzy spoidłem przednim i tylnym.

Więcej

Mowa i język

Intensywne posługiwanie się mową jest jednym z czynników wyróżniających człowieka spośród innych zwierząt. Ludzki mózg posiada dwie okolice kory związane z mową, które stanowią tzw. okołosylwialną okolicę mowy. Pierwszą z nich jest ośrodek Broki, czyli wieczkowa i trójkątna część zakrętu […]

Więcej