Co to jest ciało migdałowate?

Ciało migdałowate to grupa jąder będąca częścią układu limbicznego, leżąca w płacie skroniowym mózgu. Ze wszystkich struktur systemu nerwowego jest ona najintensywniej związana z reakcjami emocjonalnymi na pojawiające się bodźce. Z uwagi na fakt, iż jego silne pobudzenie podczas odczuwania […]

Więcej

Co to jest mózgowie?

Mózgowie to najbardziej złożony narząd w organizmie człowieka, należący do ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Składa się on z mózgu, czyli kresomózgowia dzielącego się na płaty (czołowy, ciemieniowy, potyliczny, skroniowy), międzymózgowia, ale także z pnia mózgu, który obejmuje takie elementy strukturalne, […]

Więcej

Co to jest płat potyliczny?

Płat potyliczny to część kresomózgowia. Jest obszarem mózgu umiejscowionym w tylnej części czaszki. Graniczy z płatem ciemieniowym, skroniowym i móżdżkiem. Jego funkcjonowanie związane jest ze zmysłem wzroku. Odpowiada za umiejętność dostrzegania kolorów, kształtów, głębi czy ruchu.

Więcej

Co to jest płat czołowy?

Płat czołowy to najnowsza filogenetycznie część kresomózgowia. Jest frontalnym obszarem mózgu (umiejscowiony w przedniej części czaszki) i graniczy z płatem ciemieniowym oraz skroniowym. Pełni wiele złożonych funkcji. Dzięki niemu posiadamy m. in. wolną wolę, umiejętność planowania i przewidywania konsekwencji działań, […]

Więcej

Czym są półkule mózgu?

Półkule mózgu to struktury powstałe z kresomózgowia. Różnią się od siebie anatomicznie i funkcjonalnie. Każda z nich składa się z zewnętrznej warstwy istoty szarej, czyli kory mózgu, a także wewnętrznej warstwy istoty białej. Połączenie między półkulami ma charakter specjalizacji komplementarnej, […]

Więcej

Co to jest immunostymulant?

Immunostymulanty to substancje zaliczane do immunomodulatorów. Zakres ich działania obejmuje m. in. zwiększanie odporności organizmu na infekcje. Stymulują odpowiedź immunologiczną oraz są czynnikiem immunoterapeutycznym u osób z zaburzeniami odpowiedzi odpornościowej.

Więcej

Co to jest immunomodulator?

Immunomodulatory to substancje naturalne lub syntetyczne, które regulują i normalizują funkcjonowanie układu odpornościowego. Immunomodulatory są wykorzystywane do leczenia wielu chorób. Zasada ich działania opiera się na zdolności do stymulowania lub hamowania naturalnych mechanizmów obronnych organizmu (np. wytwarzanie białek-cytokin). W związku […]

Więcej

Co to jest oś HPA?

Oś podwzgórze-przysadka-nadnercza (HPA – hypothalamic-pituitary-adrenal axis) to układ hormonalny trzech składowych: podwzgórza, przysadki i nadnercza, opisywanych jako funkcjonalna całość. Odgrywa istotną rolę w procesach adaptacyjnych organizmu do warunków stresowych.

Więcej