Żeń-szeń przeciw otyłości

Naukowcy z chińskiego Instytutu Nauki o Żywności i Technologii oraz Uniwersytetu w Tajwanie zbadali wpływ suplementowania żeń-szenia właściwego (Panax ginseng) na spadek masy ciała i zmianę składu mikroflory jelitowej w zwierzęcym modelu otyłości, indukowanej dietą wysokotłuszczową (HFD, ang.high-fat diet). Wyniki badania były jednoznaczne. Żeń-szeń redukował masę ciała oraz tkankę tłuszczową, a także całkowity cholesterol i polepszał stosunek “dobrego cholesterolu” HDL do “złego cholesterolu” LDL, u myszy karmionych wysokotłuszczowym pożywieniem. Ponadto dowiedziono, że podaż ekstraktu z tej rośliny spowodowała namnażanie dominujących w ludzkich jelitach bakterii z rodzaju Bacteroidetes, co według wyników wcześniejszych badań także zapobiega otyłości. Więcej


Co to jest układ limbiczny?

Układ limbiczny stanowi anatomiczną i funkcjonalną podstawę zachowań popędowych i emocjonalnych, ma również wpływ na powstawanie pamięci. Zbudowany jest z kory starej i dawnej – części kory mózgu, które powstały bardzo wcześnie w rozwoju filogenetycznym układu nerwowego kręgowców. Struktura ta mieści się głównie w płatach skroniowych mózgu. Obejmuje część kory oraz ośrodki podkorowe otaczające ciało modzelowate i szczelinę naczyniówkową. Są to: płat limbiczny, wraz z hipokampem, ciało migdałowate, jądra przegrody. Z tym układem czynnościowo powiązane są także struktury śródmózgowia i międzymózgowia. Więcej


Mikroflora jelitowa – funkcje i działanie

Mikroorganizmy stanowią ważny element ustroju człowieka. Na drodze ewolucji wykształciły kilka specyficznych dróg komunikacyjnych, zarówno pomiędzy sobą nawzajem, jak i z organizmem gospodarza. Są to przede wszystkim korzystne bakterie komensalne lub saprofityczne, których główną funkcją jest konkurowanie o miejsce zasiedlenia z mikroflorą patogenną. Więcej


Potwierdzone naukowo: istnieje mózgowy ośrodek rozpoznawania Pokémonów

Naukowcy od dawna zastanawiali się, w jaki sposób ludzki mózg rozpoznaje różne obiekty i przyporządkowuje je do poszczególnych kategorii. Wiadomo, że u każdego człowieka obszar aktywowany pod wpływem obrazu ludzkiej twarzy znajduje się w tym samym miejscu. Podobnie rzecz ma się, jeśli chodzi o mowę. Badania przeprowadzone z wykorzystaniem małp jako organizmu modelowego wykazały, że u gdy bardzo młode osobniki miały częsty kontakt z jakimiś obiektami, w obszarze ich kory wzrokowej pojawiała się grupa wyspecjalizowanych neuronów reagujących silnym pobudzeniem na widok przedmiotów z tej kategorii. Więcej


Co to jest podwzgórze?

Podwzgórze to niewielka struktura mózgu (stanowi 1% jego objętości) o bardzo dużym wpływie na organizm. Pełni rolę głównego ośrodka regulującego funkcje autonomiczne, endokrynne, somatyczne i emocjonalne, które są niezbędne dla utrzymania homeostazy (względnej stałości środowiska wewnętrznego ciała człowieka). Ponadto otrzymuje bezpośrednie informacje m. in. o osmolarności osocza czy poziomie glukozy we krwi. Więcej


Wolna czy jednak nie? Jak to jest z tą wolną wolą?

Kiedy na spotkaniu towarzyskim nagle zabraknie tematu do rozmowy, zawsze istnieje kilka dyżurnych haseł. Ożywioną dyskusję niewątpliwie wywoła komentarz dotyczący aktualnych wydarzeń na scenie politycznej, ale w tym przypadku istnieje ogromne ryzyko zepsucia miłej atmosfery. Znacznie mniej niebezpieczne jest rzucenie hasła “a wolna wola to właściwie jest czy nie?” Jeśli tylko w towarzystwie znajdzie się kilka osób lubiących intensywne dyskusje na tematy trudne do udowodnienia, można liczyć na długą, barwną wymianę argumentów, gdyż tak wśród naukowców, jak i filozofów chyba od zarania dziejów nie istnieje porozumienie w tej sprawie. Więcej


Co to jest wzgórze?

Wzgórze, nazywane “wrotami mózgu”, to największe skupisko istoty szarej w międzymózgowiu, pośredniczące między ośrodkami w rdzeniu przedłużonym a korą mózgową. Stanowi podkomorowy ośrodek czucia. Otrzymuje ono informacje dotykowe, termiczne, bólowe, a także impulsy z narządów czucia głębokiego: mięśni, ścięgien i stawów. Przechodzą przez nie również informacje wzrokowe, słuchowe i smakowe, z wyłączeniem węchowych. Wzgórze nie tylko przekazuje informacje do kory mózgu, ale też je filtruje. To tutaj zapada decyzja, które impulsy powinny dotrzeć do odpowiednich części kory w celu dalszego ich wykorzystania. Więcej


Co Leonardo Da Vinci wiedział o mózgu?

Artysta, malarz, rzeźbiarz, filozof, pisarz, inżynier, geolog, architekt, matematyk, wynalazca, muzyk, odkrywca, anatom, mechanik. To nie lista przypadkowych zawodów. Aż trudno uwierzyć, że wszystkie te określenia odnoszą się do jednego człowieka. Był on archetypem “człowieka renesansu” i prawdopodobnie najbardziej uzdolnioną osobą w dziejach ludzkości. Mowa oczywiście o Leonardo da Vinci, którego 500 rocznica śmierci przypadła 2 maja tego roku. Więcej


Błąd systemu – kiedy zawodzi komunikacja

Ludzki ośrodkowy układ nerwowy składa się z dwóch półkul mózgowych (to te najlepiej widoczne części, pofałdowane jak orzech włoski), pod którymi ukryta jest reszta – bardziej pierwotne ewolucyjnie struktury, takie jak pień mózgu czy układ limbiczny. Z tyłu wystaje jeszcze móżdżek, wyglądający jak miniaturowa wersja mózgu doczepiona do tej głównej. Niżej, niczym korzeń dziwnej rośliny, od którego odchodzą mniejsze korzonki, ciągnie się rdzeń kręgowy. We wszystkich tych elementach nieustannie pracują miliony neuronów. Odbierane są tysiące bodźców, wysyłane tysiące sygnałów do każdej komórki ciała, niczym w gigantycznej korporacji, gdzie każdy ma wyznaczone zadanie, ale żadne z tych zadań nie może być realizowane bez porozumienia z innymi działami. Wymagana jest więc niesamowicie sprawna koordynacja wszystkich ośrodków kontrolujących najbardziej podstawowe funkcje życiowe, emocje, poruszanie się czy podejmowanie decyzji. Niekiedy jednak coś się psuje. Komunikacja zawodzi i pojawia się BŁĄD SYSTEMU. Więcej