Substancje lecznicze pochodzenia roślinnego (cz.6) – glikozydy

Glikozydy to związki organiczne o bardzo skomplikowanej strukturze. Generalnie ich cząsteczki zbudowane są z części cukrowej i aglikonu, czyli części niecukrowej. Pierwsza z nich to zwykle cząsteczka cukru prostego, np. glukoza, galaktoza, ryboza, ksyloza. Niekiedy jednak część cukrowa może składać się z kilku monosacharydów lub oligosacharydów. Aglikony natomiast mogą być różnymi związkami chemicznymi: alkoholami, kwasami organicznymi, fenolami, terpenami, laktonami, a nawet alkaloidami. Więcej


Substancje lecznicze pochodzenia roślinnego (cz.5) – flawonoidy

Flawonoidy to niezwykle bogata grupa. Należy do niej ponad 8 tysięcy związków organicznych, z których zaledwie 500 zostało dość dobrze poznanych. Podstawą cząsteczki każdego z nich są dwa pierścienie benzenowe (złożone z 6 atomów węgla) połączone za pomocą pierścienia poronu. Do każdego z atomów tej struktury może zostać przyłączona grupa funkcyjna i to właśnie jest źródłem tak wielkiej różnorodności związków flawonowych. Więcej


Substancje lecznicze pochodzenia roślinnego (cz. 4) – saponiny

Saponiny to grupa związków należących do glikozydów. Ich molekuły zbudowane są z części niecukrowej, czyli aglikonu, zwanego w tym przypadku także sapogeniną, oraz z części cukrowej, którą tworzy do 12 cząsteczek cukrów prostych. Najczęściej występującymi w saponinach monosacharydami są glukoza, ramnoza, galaktoza, arabinoza, fruktoza i ksyloza. Więcej


Substancje lecznicze pochodzenia roślinnego (cz.3) – alkaloidy

Alkaloidy to związki organiczne o charakterze zasadowym. Ich cząsteczki zawierają strukturę pierścienia, w którego skład wchodzą atomy azotu. W czystej postaci są przeważnie ciałami stałymi, rzadko cieczami, słabo rozpuszczalnymi w wodzie, zaś dobrze w rozpuszczalnikach organicznych. Wytwarzane są niemal wyłącznie przez rośliny, wyjątkami wśród zwierząt zdolnymi do ich syntezy są jedynie nieliczne gatunki ropuch i salamander. Więcej


Substancje lecznicze pochodzenia roślinnego (cz.2) – polifenole

Polifenole to szeroka grupa związków organicznych, do której należą flawonoidy, taniny i lignany. Ich nazwa pochodzi od greckiego słowa “polus”, czyli “dużo” i słowa fenol. Odnosi się więc do budowy ich cząsteczek, w których obecnych jest wiele podjednostek fenolowych, złożonych z sześciowęglowego pierścienia, do którego przyłączona jest grupa hydroksylowa. Najczęściej są to duże molekuły, posiadające jednak zdolność do łatwego przechodzenia przez błony biologiczne, otaczające komórkę i jej poszczególne organella. Więcej


Ziołolecznictwo i typy substancji leczniczych zawartych w roślinach

Ziołolecznictwo (fitoterapia) jest działem medycyny i farmakologii, który zajmuje się produkcją i przygotowywaniem leków, z naturalnych substancji zawartych w roślinach. Terminu tego używa się również w odniesieniu do medycyny alternatywnej. Mimo, iż leczenie za pomocą składników naturalnych praktykowane jest od wieków w różnych zakątkach świata, w tym również w Europie, to dzisiaj dziedzina ta posiada wielu sceptyków. Na szczęście poprawia się świadomość w zakresie medycyny naturalnej i coraz więcej osób przekonuje się do skuteczności jej metod. Korzysta z tego również medycyna współczesna, które stara się łączyć ją z najnowszymi osiągnięciami naukowymi. Więcej


Choroba psychiczna w ujęciu kulturowym

Choroby zarówno ciała jak i umysłu towarzyszyły ludzkości od początku jej istnienia. Wraz ze wzrostem wiedzy i świadomości zmieniało się podejście do osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi. Długo miała na nie wpływ demonizacja lub sakramentacja chorych (w zależności od epoki czy kontekstu kulturowego). Często postawy te występowały naprzemiennie lub obok siebie, jednych chorych podnosząc do rangi szamana, innych karząc wygnaniem czy śmiercią. Więcej


Tradycyjna medycyna Tybetu (cz. 2) – najważniejsze zioła

W “zachodnim” rozumieniu zioła to różne części roślin. Jednak w tradycyjnej medycynie Tybetu pojęcie to jest znacznie szersze – oprócz roślin obejmuje również grzyby oraz składniki pochodzenia zwierzęcego, a także minerały. Często inspiracją do poznawania ich właściwości były zachowania zwierząt, co uwidacznia się w legendach dotyczących niektórych z tych naturalnych medykamentów. Zazwyczaj ich działanie nie ogranicza się do poprawy funkcji tylko jednego narządu czy układu – znaczna ich część ma właściwości adaptogenne, które wspomagają funkcjonowanie całego organizmu. Wydaje się to jak najbardziej uzasadnione, gdy w surowym klimacie Wyżyny Tybetańskiej trudno byłoby przetrwać bez wsparcia ze strony przyrody. Więcej


Tradycyjna medycyna Tybetu (cz. 1)

Medycyna tybetańska jest jednym z najstarszych systemów leczniczych na świecie, który praktykowany jest nieprzerwanie do dzisiaj. Poza Tybetem jest szczególnie popularna w Chinach, Nepalu, Indiach, Mongolii, w Rosji oraz Azji Centralnej. Duży wpływ na jej rozwój miała filozofia buddyjska, zgodnie z którą zdrowie zależy od równowagi ciała i ducha oraz sił fizycznych i duchowych istniejących w świecie. Więcej